mecano“We willen vooral leuke projecten doen, maar begin komend jaar zullen we toch ook een richting voor de toekomst moeten gaan kiezen.”

Onze relatie, MKB ondernemer, lijkt in dubio te zitten. Zijn bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid naar een mooi sterk elftal. De projecten, die in bijna alle gevallen door de ondernemer eigenhandig zijn binnengehaald, hebben die unieke combinatie van interessante techniek, eenmalige uitdaging en er valt bovendien ook nog wat aan te verdienen. Ze doen dus ‘leuke projecten’, maar er kriebelt ook iets.

Het wordt tijd voor iets meer structuur, continuïteit en meer interne groeikansen voor de medewerkers. De eerste bijeenkomst om samen met de medewerkers te brainstormen over de richting en focus die ingeslagen moet worden gaf nog geen overtuigende inzichten.

Kunt u groter groeien en meer structuur en continuïteit aanbrengen en toch ‘leuke projecten’ blijven doen?

Hoe ziet uw strategische routekaart eruit naar de volgende stap in de ontwikkeling van uw bedrijf?

 

factory“Hoe blijven ze voorop lopen en hoe kunnen wij dat in onze organisatie overnemen?”

Innoveren en Silicon Valley zijn bijna synoniem aan elkaar. Van 13 t/m 19 november 2016 gaan we met een groep ondernemers naar Silicon Valley. Met bezoeken aan bedrijven zoals Helium (IoT) en de Tesla fabriek gaan we een interessante reis tegemoet.

We verdiepen ons in de basis van de succesvolle startup-cultuur die zoveel investeerders aantrekt. Maar nog belangrijker is het contact met onze reisgenoten en de ondernemers die we bezoeken, om te praten over de toekomst, trends en uiteraard de eigen innovatiekracht.  Wat zijn de verschillen met de Silicon Valley ondernemers als het gaat over innovatie en ondernemerschap?

Er wordt veel gezegd en geschreven over de innovatiekracht van Silicon Valley. Maar de enige manier om het te begrijpen is er toch naar toe te gaan. Met Chris de Ruijter, Joost Bouman en Jolke Balt als medeorganisatoren maken we er een succes van maken.

Waar gaat uw komende innovatiereis naartoe?

 

blackswan“Ongelooflijk dat dit ons overkomt, terwijl we dit toch hadden moeten zien aankomen”. Onze relatie een MKB ondernemer is er nog steeds verbaasd over dat hij zo kwetsbaar was.

De ondernemer was totaal overrompeld door een gebeurtenis, die hij echt niet had zien aankomen. Een voorbeeld hiervan is de Brexit, maar ook baanbrekende technologische veranderingen zoals 3D Printing en Big Data. We noemen deze onverwachte voorvallen en ontwikkelingen: Black Swans.

Black Swans zijn gebeurtenissen:

  • die zeer uitzonderlijk zijn en slechts zeer sporadisch voorkomen,
  • die een grote impact hebben,
  • waarvan we met terugwerkende kracht kunnen beredeneren waarom deze zo hebben kunnen plaatsvinden.

Kortom, gebeurtenissen die de bestaande ketens volledig kunnen ontregelen en verstoren, waardoor de continuïteit van je bedrijf in gevaar kan komen.

‘Oorzaken zien er ná de gevolgen anders uit dan ervóór’ (nietschze)

Zwarte Zwanen hebben echter twee kanten. Ze bieden bedrijven ook totaal nieuwe kansen wanneer je in staat bent er op in te spelen.

Hoe gaat u om met de Zwarte Zwanen die uw pad kruisen?

 

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable van Nassim Nicholas Taleb

 

motorschades“Er worden hier geen beslissingen genomen, we zeggen alleen maar dat we iets zullen doen.” Het komen tot gedragen beslissingen is duidelijk een punt van frustratie van deze MKB ondernemer.

Zeker tijdens de start en in de eerste jaren was het nog eenvoudig. Een beperkt aantal medewerkers, korte lijnen en directe contacten met de klanten, een overzichtelijk product portfolio en slechts enkele leveranciers droegen daar aanzienlijk aan bij.

Maar toen ging de organisatie groeien: meer mensen, meer producten, meer klanten, meer toeleveranciers, minder transparantie en meer complexiteit. De organisatie belandt daarmee in een nieuwe fase. Een fase waarin er één aspect is wat door de complexiteit veranderd is: het nemen van beslissingen.

Het nemen van beslissingen in een complexe organisatie is stukken lastiger. Het even naar elkaar toe lopen en in de afstemming een instant beslissing nemen op basis van je instinct is dan helaas voorbij.

Toch moeten er juist in een groeiende en complexere organisatie meer beslissingen genomen worden. Een nieuwe structuur voor het nemen en doorvoeren van beslissingen is vereist. Dat is zeker niet onmogelijk maar het doorvoeren van de vereiste veranderingen start met de onderkenning dat je ‘beslissingsmotor’ is vastgelopen.

Heeft uw organisatie ook zand in zijn ‘beslissingsmotor’ gekregen?

 

biertje“We moeten nog wel samen een biertje kunnen drinken”

Ondernemer en investeerder kennen elkaar al lang en hebben duidelijk een goede persoonlijke relatie. Dat maakt het ook lastig om samen tot een goede deal te komen. Immers, ook de minder leuke zaken gaan in de toekomst aan de orde komen. Dat betekent dat die ook tijdens de onderhandelingen op tafel moeten komen.

Door op de juiste manier ratio en relatie van elkaar te scheiden in de onderhandelingen, kunt u als ondernemer tot toekomstbestendige afspraken komen met de investeerder. Toekomstbestendig zodat voor iedereen helder is wat er afgesproken is en, belangrijker nog, wat er bedoeld was.

Op die manier kunt u ook nog een biertje drinken samen als het toch allemaal tegen blijkt te vallen.

Kunt u straks ook nog rustig op hetzelfde terras gaan zitten als uw investeerder?

 

big fish“Het voelt niet goed om ons te beperken tot die enkele doelgroep”. De MKB ondernemer is duidelijk bang om een keuze te maken voor een specifieke markt. “Kiezen is verliezen” horen we hem nog zeggen.

Maar waarom zou jezelf tot een ‘kleine’ marktfocus beperken als je ook voor de volledige breedte kan gaan? Waarom is het een goed idee om een focus markt te kiezen die als ‘te klein’ aanvoelt?

Met andere woorden waarom wil je ‘de grote vis’ in ‘de kleine vijver’ zijn?

Het is vaak eenvoudiger om de vijver kleiner te maken dan de vis groter. Het is eenvoudiger om jezelf een nieuw doel te geven of een andere focus te kiezen dan om je product en dienstenaanbod significant aan te passen.

Om op een andere wijze te groeien dan via ‘mond-op-mond reclame’ is het nodig om op te vallen. In een kleine vijver is het eenvoudiger om het verschil te maken en daarmee opdrachten binnen te halen en op te vallen. ‘Als je met je staart slaat dan voelt iedereen in je vijver het’.

Als je in teveel verschillende vijvers actief bent doordat je in teveel zaken goed wilt zijn, dan is de kans groot dat je niet de waardering oogst, maar juist meer verwarring zaait.

Wat houdt u tegen om ‘de grote vis’ in uw ‘kleine vijver’ te zijn?

 

groeipotentieel“De Value Proposition is wel op orde, maar hoe ziet jullie Growth Proposition eruit”.

De investeerder was meer dan te spreken over de waardepropositie die op tafel lag. De onderscheidende positionering sloot goed aan bij de analyse van de behoeften van de doelgroep en leverde daarmee de vereiste waarde.

Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’, met andere woorden het bewijs moet in de markt geleverd worden. Waarom resoneert je niche? Waarom ben je in staat om de wel of niet bewust gekozen doelgroep aan te spreken? Wat is de werkelijke pijn?

Een investeerder is in eerste instantie kritisch op jouzelf als ondernemer en je waardepropositie. Maar zodra dat helder is verschuift zijn aandacht naar de groeipropositie. Ben je in staat om het groeipotentieel te valideren? Dat geeft de echte waarde.

Hoe staat het met uw groeipropositie?